Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Skandalingi politikai


Buvęs Seimo narys pasienyje jautėsi kaip savo namuose 
Dainius Sinkevičius, Portalas "Delfi"", 2009 05 29 
Buvęs parlamentaras ir Varėnos pasienio rinktinės vadas Algirdas Sadkauskas ir jo kolega Rimvydas Čeikus pasienyje jautėsi lyg savo namuose – jų sodybose pavaldiniai remontavo namus, kasė griovius, šienavo žolę ir net perkraustydavo baldus. Paaiškėjo, kad A. Sadkausko vairuotojas daugiau kaip 300 dienų praleido ne darbe, o savo vado motinos sodyboje, todėl jį rinktinės patalpose pamatę kolegos net juokaudavo, kad esą „šiandien bus mokamas avansas arba atlyginimas“.
62 metų A. Sadkausko ir 44 metų R. Čeikaus piktnaudžiavimo faktus nustatė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra.
Varėnos rajono apylinkės teismas aukštas pareigas ėjusius pareigūnus pripažino kaltais dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. „Bet kokie tokio asmens neteisėti veiksmai kuria teisinio nihilizmo ir nusivylimo valstybės institucijomis atmosferą, sukelia labai neigiamą visuomenės reakciją ir diskredituoja pareigūno vardą, o kartu ir teisingumo vykdymą valstybėje apskritai“, - konstatavo teismas.
Iš VSAT pasitraukusiam ir išėjimo proga vardiniu ginklu apdovanotam A. Sadkauskui teismas skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo 2 metams. Lig šiol VSAT dirbančiam R. Čeikui teismas uždraudė 3 metus dirbti vidaus reikalų sistemoje.
Tačiau nuteistieji nesutiko su jiems skirtomis bausmėmis ir parašė apeliacinius skundus Vilniaus apygardos teismui. Jie prašo išteisinti dėl pareikštų kaltinimų. Tiesa, jeigu tai neįmanoma, R. Čeikus teismo prašė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Aukštų pasienio pareigūnų apeliacinius skundus ketvirtadienį pradėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas.
Vado žodžiai – kaip įsakymas
Nuo 2000-ųjų liepos iki 2007-ųjų sausio vidurio Varėnos rinktinei vadovavęs A. Sadkauskas buvo išrinktas į 1992-1996 metų kadencijos Seimą kaip Lietuvos demokratinės darbo partijos narys Trakuose. Jai pasibaigus vyriškis įsidarbino pasienyje, o iš jos pasitraukęs pradėjo vadovauti vienai saugos bendrovei.
Ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad ūkio grupėje dirbęs vairuotojas Jonas Nenortas beveik per 4 metus darbe nebuvo daugiau kaip 300 darbo dienų. Visą šį laiką jis praleido A. Sadkausko sodyboje ir dirbo įvairius statybos, ūkio ir remonto darbus, tačiau atlyginimą gavo iš pasienio rinktinės buhalterijos.
Vienas liudytojas – Ūkio grupės vadovas Vocechas Novikevičius pareigūnams prisipažino, kad kartą buvo nuėjęs pas A. Sadkauską aiškintis, kodėl vairuotojo J. Nenorto nebūna darbe, tačiau šis įsakmiai atkirto, jog „jis dirba“. Pareigūnas tokius vado žodžius tikino supratęs kaip nurodymą nesikišti ne į savo reikalus.
„Žinodamas A. Sadkausko vadovavimo būdą bei stilių, daugiau dėl J. Nenorto į vadą nesikreipiau“, - nurodė V. Novikevičius, pažymėjęs, jog visą laiką darbo tabeliuose buvo rašoma, kad vairuotojas yra savo darbo vietoje.
Kad J. Nenortas buvo tik svečias rinktinėje, patvirtino ir daugiau pasienio darbuotojų. „Egzistavo net toks posakis: „Pasirodė Jonas – bus avansas“, - teisme paliudijo rinktinės šaltkalvis-suvirintojas Stasys Kukauskas.
Pas vadą ne tik dirbo, bet jam ir krosnis gamino
Tyrimo metu paaiškėjo, kad nuo 2000-ųjų rugsėjo iki 2006-ųjų gruodžio rinktinės darbuotojai dirbo įvairius darbus ne valstybei, o savo tiesioginiam viršininkui. A. Sadkauskas Elektrėnų savivaldybėje, Semeliškėse ant seneliams priklausiusios žemės yra pasistatęs sodybą, be to, yra nusipirkęs sugriuvusį Semeliškių malūną.
Kaip nustatė Varėnos teismas, A. Sadkausko nurodymu Varėnos rinktinės Ūkio grupės suvirintojas darbo metu rinktinės dirbtuvėse iš Varėnos rinktinės lėšomis pirkto metalo pagamino dvejus metalinius dvivėrius vartus ir vartelius su tvirtinimo kuolais, bei hidroelektrinės latako metalinius filtrus, kurie vėliau buvo nuvežti ir įrengti A. Sadkauskui priklausiusioje sodyboje.
Į ją taip pat buvo nuvežta 2006-ųjų žiemą rinktinės dirbtuvėse buvo pagaminta metalinė krosnelė. „Slėpk greičiau, nes ji pas tave yra“, - per kratą telefonu savo žentui (taip pat dirbančiam pasienyje) paskambinęs sakė A. Sadkauskas.
Be to, rinktinės darbuotojai darbo metu Varėnoje ir Alytuje pirko statybines medžiagas ir jas veždavo tarnybiniu transportu į viršininko sodybą. Kartą pasienio darbuotojams teko net vykdyti A. Sadkausko dukters nurodymus – vyrai iš vieno namo į kitą pervežė baldus.
„Jei vadovas pasakė, būtina vykdyti, - ne kartą rinktinės vado užgaidas tenkinęs kitas vairuotojas Vytas Saulėnas tikino, kad A. Sadkausko nurodymus traktavęs kaip įsakymus. – Juolab kad nurodymai buvo duodami darbo metu“.
Nebuvo darbe, nes... buvo komandiruotėse
Daugiausia pas A. Sadkauską dirbęs vairuotojas prisipažino talkinęs savo vadui.
„Jis man nurodydavo, ką turiu padaryti, be jo žinios nieko negalėjau daryti“, - teisme kalbėjo J. Nenortas.
Tuo tarpu pats rinktinės vadas neigė jam mestus kaltinimus. Jis aiškino, kad J. Nenortą pažįsta nuo vaikystės, be to, jis yra kaimynas, todėl „neretai vienas kitam padeda darbuose“.
Pasak A. Sadkausko, per 4 metus jis daugybę kartų vyko į komandiruotes, todėl rinktinės darbuotojai ir nematė jo vairuotojo.
„Visus darbus J. Nenortas man padėjo atlikti būdamas nemokamose atostogose, išeiginių dienų metu ar po darbo valandų“, - buvęs rinktinės vadovas taip pat nurodė, kad vairuotojas „žinojo daug VSAT veiklos silpnų pozicijų, kurių neturėjo žinoti kiti rinktinės darbuotojai“ todėl esą jam suteikė atskiras patalpas darbe.
A. Sadkauskas aiškino, kad niekas iš rinktinės darbuotojų jokių darbų neatliko, o už panaudotą tarnybinį transportą jis sumokėdavęs pagal nustatytus tarifus.
Prieš gimtadienio puotą nušienavo žolę
Viršininko A. Sadkausko pėdomis sekė ir rinktinės Techninio skyriaus viršininko pavaduotojas R. Čeikus. Jis pasienio darbuotojus išnaudojo savo motinos sodyboje Laičių kaime.
Paaiškėjo, kad vietoj to, kad šie dirbtų savo tiesioginį darbą rinktinėje, darbuotojai R. Čeikos motinos sodyboje atlikdavo apdailos darbus – gipso kartono plokštėmis apkalė kambarių sienas ir lubas. Be to, vienas darbuotojas rinktinės įrankiais ir suvirinimo aparatu apie savaitę remontavo R. Čeikui priklausantį kombainą „Niva“.
Kaip nustatė STT ir prokurorai, vienas vairuotojas darbo metu pas viršininko motiną iškasė griovį pastato pamatams įrengti bei šulinio duobę, į kurią taip pat įleido du betoninius rentinius.
Maža to, kai R. Čeikus savo motinos sodyboje ruošėsi atšvęsti gimtadienį, vienas rinktinės darbuotojas pusdienį šienavo žolę aplink sodybą.
Kaip prisipažino R. Čeikus, kurio užgaidas nuolankiai vykdė rinktinės darbuotojai, jiems už darbą buvo atsilyginta „jiems priimtinu būdu – pavaišinant“. Techninio skyriaus viršininko pavaduotojas savo kaltės nepripažino ir aiškino, kad rinktinės darbuotojai jam talkino tik po darbo bei savaitgaliais ir išeiginėmis dienomis.
Aiškino, kad už „talkas“ atsiskaitydavo „vaišėmis“
„Dirbti tokius darbus niekas nenurodinėjo, tai buvo organizuotos talkos“, - teisme pareiškęs, jog su juo esą norima susidoroti, R. Čeikus taip pat patikino, kad už asmeninėms reikmės naudotą tarnybinį transportą sumokėdavo į rinktinės kasą.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Varėnos teismas konstatavo, kad savo versiją pateikęs R. Čeikus siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės.
„Jis akivaizdžiai siekė ne ko nors kitko, o būtent nesamdyti darbininkų ūkio, statybos ir remonto darbams atlikti ir tokiu būdu išvengti mokėjimo už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas, tyčia piktnaudžiaudamas tarnyba pasinaudojo savo pareigų viršenybe pavaldžių Varėnos rinktinės pareigūnų atžvilgiu ir viršijęs jam suteiktus įgaliojimus, neteisėtai Ūkio grupės darbo metu ir po darbo, naudojant tarnybai priklausantį materialų turtą, atlikti darbus jo motinai priklausančioje sodyboje“, - pabrėžiama nuosprendyje.
Padarė didelės žalos valstybei
Pasak teismo, R. Čeikus ir A. Sadkauskas „akivaizdžiai elgėsi priešingai valstybės tarnybos interesams, sąmoningai ignoravo valstybėje nustatytą ir galiojančią tvarką, neteisėtai naudojosi savo pareigomis, tyčia piktnaudžiavo tarnyba, norėdami gauti asmeninės naudos, ir tuo padarė valstybei didelę žalą“.
Su Varėnos teismo nuosprendžiu nesutinkantys A. Sadkauskas ir R. Čeikus viliasi, kad aukštesnės instancijos teismo verdiktas bus pakeistas ir jie išgirs išteisinamąjį nuosprendį.
Vilniaus apygardos teisme A. Sadkausko advokatas ketvirtadienį paprašė į teismo posėdį iškviesti du esą labai svarbius liudytojus – vienas jų patvirtins, kad gamino vartus, o kitas – kad esą matė, kaip jie buvo gaminami.
„Manau, kad nuteistųjų skundai ir prašymas iškviesti papildomus liudytojus į teismą yra nepagrįstas, apie tai jau yra pasisakęs bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas“, - sakė valstybinį kaltinimą byloje palaikantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Mindaugas Barkauskas.
Vis dėlto, teismas šį prašymą patenkino ir A. Sadkausko bei R. Čeikaus bylos nagrinėjimo imsis birželio viduryje.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt